BG | EN

Какви са предимствата на видеото в интернет?

Видеото в интернет заема водещо място в промоционалните стратегии на новаторски настроените компании. Това е така, защото видеото в интернет е:

 • бърза и лесна за възприемане информация

  Потребителите на интернет търсят конкретна и лесна за възприемане информация. Видеото отговаря точно на тези изисквания, тъй като въздейства едновременно върху слуха и зрението.

 • ефективна комуникация

  Потребителите на интернет са склонни да ви гласуват доверие, ако видят, че сте реално съществуващи. Те вярват, че когато зад дадено обещание застане конкретен човек, той се обвързва с това обещание и поема отговорността да го изпълни.

 • доказан начин за спечелване на нови потребители

  Интернет е мощна медия, чиято публика се увеличава ежедневно. Дава възможност за по-тясно и точно таргетиране на потребителите спрямо техните интереси. По този начин нараства вероятността вашето предложение да достигне хора с реален интерес към него.

 • без ограничения за времетраене

  Известно е какви бюджети се отделят за реклама във водещите телевизии. В същото време ограниченията в дължината на видео материала невинаги са в полза на доброто представяне на една идея.

  В мрежата нещата стоят по-различно. Никой не е длъжен да спазва определени секунди, а разпространението на видео рекламата става много по-бързо и сред тясно таргетиран кръг от зрители, които обръщат внимание на вашето предложение, защото се интересуват от него, а не защото някой им го натрапва.