BG | EN

Реклама на филми

Реклама на филми

Реклама на филми, сериали и предавания

Опитът на екипа ни в областта на рекламата се задълбочи значително след членството ни в международната асоциация Promax BDA, чиято дейност се свързва с подаване на актуална информация, организиране на обучения, обмен на практики и стимулиране на творческото и професионално развитие на работещите в областта на комуникациите и визуалните решения.

Посещенията ни на конференциите, организирани от Promax Europe и Promax North Amerika ни дадоха възможност да се срещнем и обменим опит със световния елит в рекламата, маркетинга и дизайна. Това беше наш основен стимул да предложим в България нов тип реклама на филми, сериали и предавания.