BG | EN

Рекламен видео клип

Вашият рекламен видео клип - мощен инструмент за въздействие

Живеем в свят на визуално онагледяване, в който хората са свикнали да бъдат забавлявани и информирани, а летвата за качество на заснетия материал се вдига все повече и повече. Зрителят е бомбардиран от стотици рекламни предложения на ден.

Рекламен видео клип

Така заставаме пред основното предизвикателство – как да впечатлим зрителя

Естествено с добра идея. В този етап на творческо мислене действаме винаги в екип. И тъй като става дума за реклама, излишно е да споменаваме, че самоцелното привличане на зрителските погледи, не върши работа. Така, че в търсенето на идея, ние се концентрираме върху определените бизнес цели.

Следва професионално написване на сценарий, което предопределя работата ни в следващите етапи - режисура, заснемане и монтаж.

Телевизията не е единственият медиен канал

Видео рекламата продължава да бъде актуална в един нов контекст. Освен налагането на видеото в интернет, нека не забравяме, че чакащите в метрото, на гарата, летището, както и многобройните клиенти в големите супермаркети неведнъж спират погледа си върху любезно поставения екран. Точно там можете да бъдете вие с вашата видео реклама.